spcznakipc003
| proizvodni program |  prospekti | reference | radionica | o nama | kontakt |
  dfef
Proizvodni progam

Proizvodnja eteričnih ulja


Ekstrakti aromatičnog i lekovitog bilja

Proizvodnja alkohola

Voćne rakije

Proizvodnja žitnog alkohola

Dehidrisano voće

Ekstrakti suvog voća

Proizvodnja sirćeta

Rekupercija i regeneracija rastvarača

Prečišćavanje dimnih gasovaRekuperacija i regeneracija organskih rastvarača iz vazdušne smeše


Program i proizvodi

Organski rastvarači kao što je laki benzin, toluen, etilacetat i drugi koji se upotrebljavajju u:

 • proizvodnji lepljivih traka
 • obojenoj štampi
 • proizvodnji ambalaže
 • proizvodnji oslojenih traka

u postupku sušenja, ispare i nađu se u vazdušnoj izduvnoj struji kao otpadni tok.

Rekuperacija i regeneracija rastvarača znači hvatanje para rastvarača iz izlazne vazdušne smeše, pretvaranje iste u tečno stanje i pripremu rastvarača za ponovno korišćenje u procesu proizvodnje.

Proizvodi su tečni čisti rastvarači kvaliteta koji se mogu upotrebiti u proizvodnji za istu namenu, čime se ostvaruje vrlo značajno smanjenje proizvodnih troškova i poboljšanje kvaliteta čovekove sredine.

Postupak - Za rekuperaciju i regeneraciju rastvarača koristi se ( kao najekonomičniji ) postupak adsorpcije na čvrstom adsorbensu. Desorpcijom vodenom parom nastaje tečna smeša rastvarača i vode, koja se razdvaja i po potrebi prečišćava destilacijom. U slučaju male međusobne rastvorljivosti rastvarača i vode, kao u slučaju benzina i toluena, ratvarač se bez dodatne rafinacije može upotrebiti u procesu.

Zavisno od vrste rastvarača, postupak i postrojenje se projektuje prema postavljenim uslovima, ali se može smatrati za tipično, da je prva faza postupka adsorpcija na čvrstom adsorbensu, zatim desorpcija vodenom parom. Desorbat se po potrebi prečišćava destilacijom ili rektifikacijom

Efekti koji se ostvaruju primenom regeneracije rastvarača su sledeći:

Finansijski efekti:

  • Smanjenje troškova za uvoznu sirovinu 

  • Visoka rentabilnost ulaganja, sa vraćanjem uloženih sredstava za 1 do 2 godine

  • Pri nepromenjenim uslovima poslovanja na tržištu (iste cene ostalih sirovina, energije i radne snage, ista broj konkurenata), veći profit, odnosno, mogućnost smanjenja cene po jedinici proizvoda.

Efekti u zaštiti životne sredine:
  • Zaštita atmosfere u naseljima u kojima ili u čijoj blizini se nalaze proizvodni pogoni sa ovim zagađivačima

  • Čistija proizvodnja (uz neposrednu zaštitu radnika)

  • ''Recikliranje'' otpada u procentu većem od 90% sa postizanjem dozvoljene koncentracije MDK

  • Zaštita ozonskog omotača

  • Doprinos održivom razvoju


Napomena: 

U julu 2010. godine Vlada Republike Srbije usvojila je  Zakon o zaštiti vazduha.

i Uredbu o graničnim koncentracijama

 

 

 

Regeneracija rastvarača - prospekt (1300 KB)
rekuperacija saniteks


         

naslovna strana | mail |