spcznakipc003
| proizvodni program | prospekti | reference | radionica | o nama |
  dfef
Proizvodni progam

Proizvodnja eteričnih ulja


Ekstrakti aromatičnog i lekovitog bilja

Proizvodnja alkohola

Voćne rakije

Proizvodnja žitnog alkohola

Dehidrisano voće

Ekstrakti suvog voća

Proizvodnja sirćeta

Rekupercija i regeneracija rastvarača

Prečišćavanje dimnih gasovaPostrojenje za proizvodnju ekstrakta suvog voća (šljive, smokve i grožđa )


Proizvod - Tečan ekstrakt suvog voća sadrži praktično sve korisne sastojke voća. Koncentracija suve materije u njemu je 70-75%. U tom stanju proizvod je stabilan na duži rok, bez ikakvog konzervansa.

Namena ekstrakta – Koristi se kao prirodno sredstvo za oplemenjivanje žestokih pića, sredstvo za preparaciju duvana, kao aditiv u prehrambenoj industriji.

Tehnologija – Zahvaljujući inovacijama i poboljšanjima klasičnog postupka postignuto skraćenje vremena ekstrakcije za 50% uz istovremeno povećanje stepena ekstrakcije sa 60 na 80% uz blaže temperaturne uslove čime se sastojci voća zadržavaju neoštećeni.

Kapacitet industrijskog postrojenja – Projektovana je proizvodna jedinica kapaciteta 100 i 200 t/god ekstrakta za 250 radnih dana godišnje. Mogu se graditi postrojenja drugih kapaciteta.

Potreba za energijom – Potrebni su vodena para, rashladna voda i električna energija. Kao tehnološko sredstvo koje se recirkuliše koristi se etil-alkohol.

Građevinski objekat – Za smeštaj proizvodne jedinice kapaciteta 200 t/god. ekstrakta, potreban je objekat oko 200 m2 u osnovi i visine 6 m, delimično 9 m..

 

 

Ekstrakti suvog voća - prospekt (197 KB)

 
         

naslovna strana | mail |