spcznakipc003

| proizvodni program |  prospekti | reference | radionica | o nama | kontakt |
  dfef
Proizvodni progam

Proizvodnja eteričnih ulja


Ekstrakti aromatičnog i lekovitog bilja

Proizvodnja alkohola

Voćne rakije

Proizvodnja žitnog alkohola

Dehidrisano voće

Ekstrakti suvog voća

Proizvodnja sirćeta

Rekupercija i regeneracija rastvarača

Prečišćavanje dimnih gasova

ParioniceAcetatori za proizvodnju sirćeta


Proizvodi — U acetatorskom postrojenju, alkoholna sirovina se mikrobiološkim putem pretvara u sirće. Proizvode se alkoholno, vinsko i jabučno sirće, kao i posebne vrste sirćeta začinjena začinskim biljem.
Polazne sirovine su alkohol, vino, jabučno vino. Mikrobiološka kultura se prethodno adaptira na traženu polaznu sirovinu.

U jednom postrojenju kampanjski u periodu od više meseci proizvodi se određena vrsta sirćeta.
Razvijen je savremeni mikrobiološki postupak u acetatoru kolonskog tipa koji u odnosu na poznat Fringsov uređaj sa mehaničkom mešalicom, ima sledeće prednosti :

  • Nema mehaničkih obrtnih delova pa se lakše održava
  • Ima približno istu efikasnost kao uređaj sa mešanjem
  • Troši znatno manje energije po jedinici proizvoda
  • Manje je osetljiv na kraći prekid struje od uređaja sa mešanjem.

Osnovne karakteristike uređaja Mogu se projektovati acetatori različitih kapaciteta, kao i grupa kolonskih acetatora koji imaju određene prednosti u odnosu na jedan uređaj velikog kapaciteta. Kolonski acetator kapaciteta 600 litara na dan ima sledeće osnovne karakteristike:

  • zapremina 2,8 m3
  • dimenzije kolone: prečnik 600 mm visine 10 m + postolje visine 800 mm
  • pogodan je za proizvodnju sirćeta različitih vrsta: alkoholno, vinsko, jabučno i drugo.

Kao prateća oprema potrebni su:

  • kompresor za vazduh snage 4 kW
  • agregat za nužni izvor struje snage 5 kW (dizel ili drugo tečno gorivo) Agregat se koristi za premošćavanje povremenog nestanka struje u mreži.

Objekat i instalacije — Za smeštaj jednog acetatorskog postrojenja sa 1 do 3 acetatora kapaciteta 600 l/dan, potrebna je prostorija u osnovi oko 30 m , visine 3 m, čiji jedan deo (10—12 m2) ima visinu 12 m. Objekat može biti lake čelične konstrukcije. Treba da ima vodovod i kanalizaciju, električni priključak i dovod komprimovanog vazduha.


 

Proizvodnja sirćeta - prospekt (1050 KB)

 


         
naslovna strana | mail |