znakipc003
| proizvodni program |  prospekti | reference  | radionica | o nama | kontakt |
  dfef
Proizvodni progam

Proizvodnja eteričnih ulja


Ekstrakti aromatičnog i lekovitog bilja

Proizvodnja alkohola

Voćne rakije

Proizvodnja žitnog alkohola

Dehidrisano voće

Ekstrakti suvog voća

Proizvodnja sirćeta

Rekupercija i regeneracija rastvarača

Prečišćavanje dimnih gasova
Postrojenje za proizvodnju ekstrakta lekovitog i aromatičnog bilja


Proizvod — Ekstrakt lekovitog i aromatičnog bilja sadrži najveći deo korisnih sastojaka biljaka u tečnom obliku. Prema potrebi, proizvode se u različitim koncentracijama aktivne materije – kao fluidum, spisum i siccum (ca 10, 65 ili 100% aktivne materije). Ekstrakti se dobijaju sa znatno većim prinosom u odnosu na eterična ulja.

Ekstrakti aromatičnog i lekovitog bilja predstavljaju narednu višu fazu prerade u odnosu na sušenje i destilaciju vodenom parom. Služe kao poluproizvod za veliki broj finalnih proizvoda od lekovitih preparata i prehrambenih proizvoda
.

Namena ekstrakta Ekstrakti su namenjeni za farmaceutsku, kozmetičku i prehrambenu industriju. Ulaze u finalne proizvode mirisnih, ukusnih i začinskih materija.

Tehnologija Ekstrakcija se vrši zavisno od vrste sirovine, alkoholnim rastvorom ili, drugim organskim rastvaračima koji imaju dobru moć rastvaranja aktivnih komponenata.
Uvedeni su mnoge inovacije koje su omogućile veliku efikasnost ekstrakcije u odnosu na ranije poznata rešenja. Obrađuju se sirovine različite prirode (kao što su koren, seme ili plod), vremenski je skraćen a u isto vreme termički ublažen tretman proizvoda.

Građevinski objekat Za smeštaj proizvodnog pogona potreban je objekat osnovne površine oko 200 m2 sa visinom 6 do 9 m.

 

 

 

 Prerada aromatičnog i lekovitog bilja - prospekt (304 KB)

     

naslovna strana | mail |